hydrorafinacja
 
Encyklopedia PWN
hydrorafinacja
[gr.-fr.],
usuwanie z surowca, za pomocą reakcji uwodornienia (hydrogenizacja), niepożądanych składników, jak: węglowodory nienasycone, związki org. zawierające heteroatomy (zwłaszcza siarkę);
h. poddaje się gł. półprodukty i produkty przeróbki ropy naftowej, także pozostałości destylacyjne — mazut, gudron, oraz produkty koksochem. (benzol); proces prowadzi się zwykle w temperaturze 300–420°C, pod ciśnieniem 2–7 MPa, w obecności gazu zawierającego na ogół 80–90% objętościowych wodoru, w obecności katalizatora kobaltowo- lub niklowo-molibdenowego; celem jest usunięcie (w określonym stopniu) związków siarki, a także związków azotu i tlenu z produktu, np. z paliw silnikowych, z paliw odrzutowych oraz benzyn poddawanych reformingowi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia