rafinacja
 
Encyklopedia PWN
rafinacja,
oczyszczanie i uszlachetnianie surowców lub produktów przem., np. olejów, ropy naftowej, cukru;
stosowana w celu nadania odpowiednich właściwości, np. dużej czystości, odpowiedniej barwy, zapachu; r. można prowadzić metodami fiz. (stosując adsorpcję, ekstrakcję, krystalizację, destylację), chem. (działając odpowiednimi chemikaliami, np. zasadami, kwasami, lub wodorem (hydrorafinacja) bądź obydwiema kolejno po sobie.
W przemyśle metalurgicznym duże znaczenie ma r. metali, polegająca na usuwaniu z surowego metalu lub stopu domieszek; najczęściej stosuje się: r. ogniową, polegającą na utlenianiu zanieczyszczeń (świeżenie), destylację, rektyfikację, także metody grawitacyjne (np. segregację, wykorzystującą ograniczoną rozpuszczalność metali stanowiących domieszki w metalu rafinowanym), parkesowanie oraz r. elektrolityczną; celem tej ostatniej metody jest usunięcie domieszek metali szlachetnych (złoto, srebro, platyna, pallad), gromadzących się gł. na dnie elektrolizera w postaci tzw. szlamu anodowego; przedmiotem r. są anody z metali rafinowanych (po procesie r. ogniowej) umieszczane w elektrolicie (na ogół wodny roztwór siarczanu rafinowanego metalu); pod wpływem prądu stałego anoda ulega rozpuszczaniu, a na katodzie wydziela się czysty (99,99%) metal; r. elektrolityczną, w której elektrolitami są roztwory wodne, stosuje się w metalurgii miedzi, niklu i srebra oraz do otrzymywania metali wysokiej czystości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia