hydrogenizacja
 
Encyklopedia PWN
hydrogenizacja
[łac. hydrogenium ‘wodór’],
uwodornianie,
odwracalna reakcja chem. polegająca na przyłączeniu wodoru do cząsteczek związków org.,
przebiega zwykle pod zwiększonym ciśnieniem i w obecności katalizatorów heterogenicznych (metale przejściowe, jak: nikiel, żelazo, kobalt, wolfram, molibden, oraz ich tlenki lub siarczki) lub homogenicznych (kompleksy soli metali); w szczególności obejmuje: przyłączenie wodoru do wiązań podwójnych i potrójnych, redukcję związków org. zawierających tlen oraz hydrogenolizę związków o większych cząsteczkach do związków o cząsteczkach mniejszych; h. jest często stosowana w syntezie org.; ma duże znaczenie w technologii chem., przykładami wielkoprzem. jej wykorzystania jest utwardzanie tłuszczy, upłynnianie węgla, a także procesy rafineryjne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia