piroliza
 
Encyklopedia PWN
piroliza
[gr.],
rozkład związków chemicznych zachodzący pod wpływem wysokiej temperatury;
polega na rozpadzie cząsteczek związków chemicznych o większych masach cząsteczkowych na cząsteczki mniejsze; piroliza jest podstawą wielu procesów technol., m.in. odgazowania węgla kam. i brunatnego, krakingu ciężkich frakcji ropy naftowej, destylacji rozkładowej drewna. Pirolizę lżejszych frakcji ropy naftowej — gazu płynnego, gazoliny, benzyny i nafty — prowadzi się z dodatkiem pary wodnej (kraking parowy); jest to najważniejszy proces petrochemiczny umożliwiający otrzymanie niższych alkenów (etenu, propenu, izobutenu), butadienu i węglowodorów aromatycznych (gł. benzenu, toluenu i izomerów ksylenu) — ważnych surowców przemysłu chemicznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia