fotoliza
 
Encyklopedia PWN
fotoliza
[gr.],
dysocjacja fotochemiczna, fotodysocjacja,
proces, w którym w wyniku absorpcji kwantu światła następuje zerwanie wiązania w cząsteczce, często prowadzące do jej rozkładu na prostsze fragmenty;
produkty fotolizy inicjują zwykle dalsze reakcje chemiczne, często procesy łańcuchowe; ważną reakcją jest zachodząca w roślinach zielonych fotoliza wody na wodór (wykorzystywany w dalszym etapie fotosyntezy) i tlen (wydalany do atmosfery) oraz zachodząca w ozonosferze fotoliza cząsteczek tlenu O2 na reaktywne atomy, które w reakcjach wtórnych z cząsteczkami tlenu O2 tworzą cząsteczki ozonu O3.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia