dysocjacja termiczna
 
Encyklopedia PWN
dysocjacja termiczna,
rozpad większych cząsteczek chemicznych na mniejsze cząsteczki, atomy, jony lub rodniki pod wpływem podwyższonej temperatury;
np. chlorek amonu ulega dysocjacji termicznej w temperaturze 350°C, rozpadając się na chlorowodór i amoniak: NH4Cl ⇌ HCl + NH3. W przemyśle ważny jest rozkład termiczny alkanów, zwłaszcza zawartych w ropie naftowej, stosowany do produkcji paliw (kraking).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia