fotochemia
 
Encyklopedia PWN
fotochemia
[gr.],
dziedzina chemii, której przedmiotem są przemiany chem. (reakcje fotochemiczne) zachodzące pod wpływem światła — promieniowania widzialnego, ultrafioletowego, podczerwieni;
f. bada przede wszystkim procesy fotosyntezy, fotolizy, widzenia (wzrok) oraz zajmuje się wykorzystaniem zjawisk będących wynikiem oddziaływania światła na materiały i organizmy (fotografia, opt. zapis i przechowywanie informacji, fotopolimeryzacja i fotodegradacja, fotodynamiczna terapia i in.).
Podstawą fotochemii są dwie zasady głoszące, że warunkiem zajścia reakcji fotochemicznej jest absorpcja promieniowania przez reagującą substancję (Grotthusa i Drapera prawo), przy czym każdy pochłonięty kwant promieniowania (foton) inicjuje przemianę tylko jednej cząsteczki (Einsteina prawo równoważności fotochemicznej); wyjaśnienie mechanizmu procesów fotochemicznych stało się możliwe na gruncie mechaniki kwantowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia