Einsteina prawo równoważności fotochemicznej
 
Encyklopedia PWN
Einsteina prawo równoważności fotochemicznej:
jedno z podstawowych praw fotochemii: liczba cząsteczek ulegających przemianie fotochemicznej jest równa liczbie kwantów promieniowania pochłoniętych przez reagujący układ;
prawo to, ustalone przez A. Einsteina 1905, odnosi się tylko do procesów fotochemicznych jednofotonowych i pierwotnych (fotochemiczna reakcja), nie obejmuje procesów wywołanych przez wiązki promieniowania o bardzo dużym natężęniu (np. wiązki promieniowania laserowego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia