Bunsena i Roscoe’a prawo
 
Encyklopedia PWN
Bunsena i Roscoe’a prawo
[p. bunzena i roskoua]:
jedno z najwcześniej stwierdzonych ilościowych praw dotyczących wydajności reakcji fotochemicznej:
masa produktu reakcji fotochemicznej jest proporcjonalna do iloczynu natężenia oświetlenia E i czasu naświetlania t, jest więc stała, gdy E · t = const; sformułowane 1855 przez R.W. Bunsena i jego ucznia, H.E. Roscoe’a; teoret. wyjaśnienie tej zależności podał 1905 A. Einstein w postaci Einsteina prawa równoważności fotochemicznej; p.B. i R. miał w szczególności podlegać proces fot.; jak wykazały późniejsze badania, reakcje zachodzące w emulsjach fot. nie stosują się ściśle do tego prawa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia