Schwarzschilda efekt
 
Encyklopedia PWN
Schwarzschilda efekt,
fot. zmiana czułości halogenosrebowych warstw fot. spowodowana różnym czasem naświetlania;
objawia się uzyskiwaniem różnych gęstości opt. przy takiej samej ekspozycji i standardowym wywołaniu (np. światło o większym natężeniu E działające w krótszym czasie t powoduje silniejsze zaczernienie niż światło o natężeniu mniejszym działające przez czas proporcjonalnie dłuższy); w praktyce efekt Schwarzschilda występuje przy naświetlaniach o czasie znacznie odbiegającym (krótszym lub dłuższym) od „normalnego” dla danego typu materiału i przejawia się obniżeniem światłoczułości materiału; efekt Schwarzschilda stanowi odstępstwo od prawa Bunsena i Roscoe’a; poprawka Schwarzschilda do tego prawa jest wprowadzona za pomocą wykładnika p przy t: E · tp = const (wartość p zależy od materiału fot. i natężenia oświetlenia E, zwykle wynosi 0,7–0,95).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia