reforming
 
Encyklopedia PWN
reforming
[ang.],
reformowanie,
proces przeróbki lekkich frakcji ropy naftowej, tzw. benzyny surowej, w wyniku którego otrzymuje się wysokooktanowe benzyny silnikowe oraz węglowodory aromatyczne, gł. benzen, toluen, ksyleny;
r. prowadzi się w temperaturze 480–550°C, pod ciśnieniem 0,7–3 MPa gazu bogatego w wodór i w obecności katalizatorów bimetalicznych lub polimetalicznych (zawierających 0,3–0,37% masowych platyny i niewielkie ilości renu albo irydu i germanu); podczas reformingu zachodzą gł.: dehydrogenacja naftenów, dehydrocyklizacja parafin, hydrodealkilowanie węglowodorów alkiloaromatycznych, hydrokraking i izomeryzacja parafin.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia