Dielsa i Aldera reakcja
 
Encyklopedia PWN
Dielsa i Aldera reakcja, synteza dienowa,
reakcja chemiczna między dienem i dienofilem, w której wyniku tworzy się sześcioczłonowy pierścień z jednym wiązaniem podwójnym:
reakcja jest egzotermiczna i przebiega zwykle samorzutnie; stereospecyficzna (przebiega z zachowaniem konfiguracji); ma duże znaczenie przemysłowe, służy np. do wytwarzania antrachinonu z naftochinonu i butadienu lub wytwarzania insektycydów z heksachlorocyklopentadienu; niemieccy chemicy O. Diels i K. Alder 1950 otrzymali za jej opracowanie Nagrodę Nobla.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia