mikrofale
 
Encyklopedia PWN
mikrofale
[gr.-niem.],
fale radiowe o częstotliwości od 300 MHz do 3 THz (długość od 1 m do 0,1 mm);
w widmie fal elektromagnetycznych położone między ultrakrótkimi falami radiowymi a daleką podczerwienią. Zasięg mikrofal jest w zasadzie ograniczony do obszaru bezpośredniej widoczności współpracujących z nimi anten lub oddziałujących z nimi obiektów; mikrofale mogą się też rozchodzić poza ten obszar, w wyniku odbić od przeszkód (np. zabudowań, przeszkód terenowych), ale tylko na niewielką odległość, są bowiem przez nie silnie tłumione i w bardzo małym stopniu ulegają ugięciu; silne tłumienie mikrofal wywołują również składniki atmosfery, głównie woda (w postaci deszczu, śniegu, mgły), ograniczając użyteczny zasięg łączności w pasmie mikrofalowym; tłumienie jest na ogół większe dla mniejszych długości fali. Mikrofale znalazły szerokie zastosowanie w radiolokacji (radar), radiokomunikacji, telewizji (kanały telewizyjne w pasmie fal decymetrowych), fizyce doświadczalnej (akcelerator cząstek naładowanych), spektroskopii mikrofalowej, radioastronomii, grzejnictwie elektrycznym (np. kuchnie mikrofalowe), a także w medycynie (diagnostyce i terapii); obecnie w wielu ośrodkach badawczych są również prowadzone intensywne prace związane z oddziaływaniem mikrofal na organizmy żywe oraz z przesyłaniem energii za pomocą mikrofal.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia