dealkilacja
 
Encyklopedia PWN
dealkilacja, dealkilowanie, odalkilowanie,
reakcja chem. polegająca na odszczepieniu grup alkilowych z cząsteczek związków org., zwłaszcza związków pierścieniowych o charakterze aromatycznym, i zastąpienie ich atomem wodoru;
do najważniejszych należą procesy d. toluenu, składników benzolu lekkiego oraz benzyny popirolitycznej, stanowiące podstawowe źródło benzenu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia