sulfonowanie
 
Encyklopedia PWN
sulfonowanie,
odwracalna reakcja chem. bezpośredniego wprowadzania grupy sulfonowej –SO3H do cząsteczek związków org.,
gł. w wyniku ogrzewania związku z czynnikiem sulfonującym, jak: kwas siarkowy, tritlenek siarki, chlorek sulfurylu lub oleum; produktami sulfonowania są kwasy sulfonowe; duże znaczenie przem. ma też m.in. s. polimerów, np. polistyrenu do żywic jonowymiennych oraz poliolefin w celu modyfikacji (hydrofilizacji) powierzchni wyrobów przed barwieniem lub drukowaniem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia