sulfonowe kwasy
 
Encyklopedia PWN
sulfonowe kwasy,
związki org. o wzorze ogólnym R–SO3H, gdzie R — alkil lub aryl;
org. pochodne kwasu siarkowego HO–SO2–OH, w którym jedna grupa –OH została zastąpiona alkilem lub arylem; substancje krystal., zwykle bezb., rozpuszczalne w wodzie; mocne kwasy; aromatyczne kwasy sulfonowe, otrzymywane przez sulfonowanie węglowodorów aromatycznych, są ważnymi półproduktami w syntezie org., otrzymuje się z nich m.in. fenole, naftole, nitryle, amidy, tiofenole, sulfochlorki; najważniejsze są kwasy, których cząsteczki zawierają, oprócz grupy (grup) sulfonowej, także grupę aminową lub (i) hydroksylową, np. kwas sulfanilowy, od którego wywodzą się sulfonamidy, oraz kwasy hydroksy- i aminonaftalenosulfonowe stosowane w syntezie barwników; długołańcuchowe alifatyczne kwasy sulfonowe (stosowane w postaci soli, sulfoniany) należą do anionowych substancji powierzchniowo czynnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia