sulfoniany
 
Encyklopedia PWN
sulfoniany,
pochodne kwasów sulfonowych.
Sole o wzorze ogólnym R–SO3Me (gdzie R — alkil lub aryl, Me — atom metalu jednowartościowego lub grupa amonowa) i estry o wzorze ogólnym R1–SO2OR2 (gdzie R1 — najczęściej aryl, R2 — alkil); estry (gł. p-toluenosulfoniany) są stosowane w badaniach mechanizmów reakcji org. oraz jako półprodukty w syntezie chem.; sole mają duże znaczenie przem., są wykorzystywane jako półprodukty w syntezie chem. oraz jako substancje powierzchniowo czynne, wymieniacze jon.; najbardziej znane są alkilobenzenosulfoniany lub długołańcuchowe alkanosulfoniany (R = C11–C18) oraz naftalenosulfoniany sodu, potasu, amonu lub wapnia; wiele substancji, np. barwniki, niektóre pestycydy, stosuje się w postaci sulfonianów (soli) w celu zwiększenia ich rozpuszczalności w wodzie.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia