substytucja
 
Encyklopedia PWN
substytucja
[łac. substitutio ‘podstawianie’],
reakcja podstawiania, podstawienie,
chem. reakcja chem., w której atom lub grupa atomów w cząsteczce związku org. zostaje podstawiona innym atomem lub grupą atomów;
s. jest np. podstawienie atomu wodoru — atomem chloru w reakcji chlorowania metanu: , atomu wodoru — grupą alkilową w reakcji alkilowania benzenu katalizowanej chlorkiem glinu: .
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia