reakcja podstawiania
 
Encyklopedia PWN
reakcja podstawiania, podstawienie,
reakcja wymiany pojedynczej, tj. reakcja chemiczna typu AB + C → AC + B, polegająca na wymianie atomów lub grup atomów między reagującymi indywiduami chemicznymi; w chemii organicznej używa się terminu substytucja.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia