reakcja wymiany
 
Encyklopedia PWN
reakcja wymiany,
reakcja chem. typu AB + C → AC + B (wymiana pojedyncza, podstawienie) lub AB + CD → AC + BD (wymiana podwójna), w wyniku której z dwu substancji działających na siebie powstają nowe substancje;
reagenty wymieniają między sobą atomy, grupy atomów lub jony; przykładmi r.w. pojedynczej są procesy: CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl i Cl2 + 2KI → 2KCl + I2, przykładem r.w. podwójnej może być strącanie siarczanu(VI) baru z roztworu: BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia