podstawnik
 
Encyklopedia PWN
podstawnik,
chem. atom lub grupa atomów zastępująca atom wodoru w cząsteczce związku organicznego;
np. grupa funkcyjna, jak: hydroksylowa, aminowa, atom fluorowca, lub grupa organiczna, jak alkil lub aryl; zarówno charakter podstawnika, jak i jego położenie w cząsteczce mają wpływ na właściwości związku.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia