siarki tlenki
 
Encyklopedia PWN
siarki tlenki,
związki chemiczne siarki z tlenem;
spośród t.s. największe znaczenie mają: tlenek siarki(IV), ditlenek siarki, SO2, bezb. gaz o ostrym zapachu, temp. skraplania −10°C, rozpuszczalne w wodzie (tworzy kwas siarkowy(IV)) i w wielu rozpuszczalnikach org.; ciekły SO2 jest rozpuszczalnikiem wielu substancji; w odpowiednich warunkach ulega redukcji do siarki lub siarkowodoru bądź utlenieniu do tritlenku siarki; na skalę techn. otrzymywany gł. przez spalanie siarki, także prażenie siarczków, np. pirytu; stanowi produkt przejściowy w produkcji kwasu siarkowego; ma właściwości bakteriobójcze; stosowany m.in. jako środek bielący, dezynfekujący, konserwujący, owadobójczy oraz, w postaci ciekłej, w chłodnictwie; tlenek siarki(VI), tritlenek siarki, SO3, lotna ciecz o temp. krzepnięcia 18,9°C, temperaturze wrzenia 44,8°C; reaktywny; silny utleniacz; z wodą reaguje gwałtownie (z wydzieleniem znacznej ilości ciepła), tworząc kwas siarkowy(VI) H2SO4; rozpuszcza się w 98-procentowym kwasie siarkowym, co wykorzystuje się do otrzymywania oleum i kwasu siarkowego o dowolnym stężeniu; w technice uzyskiwany gł. przez katalityczne utlenianie SO2 — podobnie jak SO2 stanowi produkt przejściowy w produkcji kwasu siarkowego; stosowany także do sulfonowania związków organicznych. Znane są też: S2O, SO, S2O3, S8O i inne t.s.. Tlenki siarki znajdujące się w powietrzu (jedno z gł. zanieczyszczeń atmosfery) są przyczyną kwaśnych opadów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia