ditlenek siarki

Encyklopedia PWN

związki chemiczne siarki z tlenem;
wszystkie wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.
butla stalowa do przechowywania i przewożenia gazów skroplonych lub sprężonych (pod ciśnieniem — w zależności od rodzaju gazu — do 15 MPa);
mieszanina gazów będących produktami spalania paliw, z domieszką tlenu i niepalnych składników powietrza.
pestycydy
[łac. pestis ‘zaraza’, occido ‘zabijam’],
substancje chem., syntetyczne lub naturalne, stosowane gł. jako środki ochrony roślin uprawnych, ponadto do ochrony drewna, tworzyw sztucznych i in. materiałów oraz do zwalczania pasożytów zwierząt i ludzi.
Priestley
[prị:stli]
Joseph Wymowa, ur. 13 III 1733, Birstall Fieldhead (hrab. Yorkshire), zm. 6 II 1804, Northumberland (stan Pensylwania),
angielski chemik, fizyk i filozof.
chem. afiks uwielokrotniający stosowany w nazwach związków chemicznych;
odpady, odpadki, śmieci, nieczystości,
uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska przyrodniczego; definicja prawna odpadów jest zawarta w ustawie o odpadach („Dziennik Ustaw” z 2001 nr 62, poz. 628).
ruten, Ru, ruthenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 44;
selen
[gr. selḗnē ‘księżyc’],
Se, selenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 34;
chem. związki tlenu z innymi pierwiastkami;
tor, Th, thorium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 90;
produkt pośredni w procesie otrzymywania włókien wiskozowych;
odporność metali i stopów na utleniające i korodujące działanie gazów (zawierających oprócz tlenu ditlenek i tlenek węgla, parę wodną, azot, związki siarki) o wysokiej temperaturze (wyższej niż 600°C), określona szybkością narastania warstewki tlenków na powierzchni metalu, w danych warunkach pracy (środowisko, temperatura);

Tabele, zestawienia

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia