gazy spalinowe
 
Encyklopedia PWN
gazy spalinowe, spaliny,
mieszanina gazów będących produktami spalania paliw, z domieszką tlenu i niepalnych składników powietrza.
Zależnie od składu mieszanki paliwowo-powietrznej i przebiegu spalania paliwa gazy spalinowe zawierają: przy spalaniu zupełnym — ditlenek węgla, parę wodną, tlen, azot; przy spalaniu niezupełnym także tlenek węgla i wodór oraz ślady metanu. W gazach spalinowych otrzymywanych w procesie spalania zasiarczonych paliw stałych, ciekłych i gazowych znajduje się również ditlenek siarki, będący przyczyną tzw. kwaśnych deszczów, niszczących lasy i zakwaszających glebę.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia