butla gazowa
 
Encyklopedia PWN
butla gazowa,
butla stalowa do przechowywania i przewożenia gazów skroplonych lub sprężonych (pod ciśnieniem — w zależności od rodzaju gazu — do 15 MPa);
w stanie ciekłym przechowuje się m.in.: amoniak, ditlenek siarki, ditlenek węgla, chlor, eten, w stanie sprężonym — tlen, azot, metan, wodór i in., acetylen w postaci roztworu w acetonie; b.g. są zaopatrzone w zawory bezpieczeństwa; różnią się barwą, np. butle do tlenu są niebieskie; każda b.g. ma napis określający rodzaj gazu i tzw. metryczkę z danymi technicznymi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia