tritlenek siarki

Encyklopedia PWN

związki chemiczne siarki z tlenem;
siarkowy(VI) kwas, kwas tetraoksosiarkowy, kwas siarkowy, H2SO4,
kwas tlenowy siarki(VI).
heterogeniczna reakcja katalityczna, w której reagenty są w stanie gazowym, a katalizator jest ciałem stałym;
molibden, Mo, molybdaenum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 42;
odwracalna reakcja chem. bezpośredniego wprowadzania grupy sulfonowej –SO3H do cząsteczek związków org.,
chem. afiks uwielokrotniający;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia