kontaktowy proces
 
Encyklopedia PWN
kontaktowy proces,
heterogeniczna reakcja katalityczna, w której reagenty są w stanie gazowym, a katalizator jest ciałem stałym;
katalizator taki nazywa się kontaktem; zjawiska zachodzące na powierzchni kontaktu są złożone (kataliza), o ich szybkości decydują rozmaite czynniki; doboru kontaktów i ustalenia optymalnych warunków procesu dokonuje się często empirycznie; większość ważnych procesów przem. należy do p.k., np. synteza amoniaku NH3 z pierwiastków zachodzi w obecności żelaza z dodatkiem tlenków (m.in. Al2O3, K2O), tritlenek siarki SO3 (do produkcji kwasu siarkowego(VI)) otrzymuje się w wyniku utleniania ditlenku SO2 w obecności kontaktu — pentatlenku diwanadu, alkohol metylowy produkuje się z gazu syntezowego, stosując katalizator mieszany: tlenek chromu i tlenek cynku; p.k. są: kraking, piroliza, reforming frakcji ropy naftowej; p.k. prowadzi się w specjalnych reaktorach zw. aparatami kontaktowymi; ich konstrukcja umożliwia dobrą wymianę ciepła z otoczeniem (reaktor).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia