nitrowanie
 
Encyklopedia PWN
nitrowanie,
reakcja chem. polegająca na wprowadzeniu grupy nitrowej –NO2 do cząsteczki związku org. w wyniku podstawienia atomu wodoru (rzadziej innego jednowartościowego atomu lub grupy atomów);
produktami n. są związki nitrowe; n. związków aromatycznych w warunkach przem. prowadzi się najczęściej w temperaturze 0–125°C, gł. za pomocą mieszaniny kwasu azotowego i siarkowego (tzw. mieszaniny nitrującej), np.:
W celu wprowadzenia grupy nitrowej do alkanów zawierających do 4 atomów węgla stosuje się najczęściej n. w fazie gazowej, w temperaturze 350–450°C, działając na nie zwykle 70-procentowym kwasem azotowym. Nitrowanie węglowodorów wyższych prowadzi się w fazie ciekłej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia