rezonans magnetyczny jądrowy
 
Encyklopedia PWN
rezonans magnetyczny jądrowy, Nuclear Magnetic Resonance (NMR),
zjawisko selektywnego, rezonansowego pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego o charakterystycznej, wysokiej częstotliwości z zakresu fal radiowych, przez jądra atomowe o różnym od zera spinie (momencie magnetycznym), wchodzące w skład ciał (stałych, ciekłych, gazowych) umieszczonych w silnym stałym polu magnetycznym;
pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego następuje rozszczepienie poziomów energetycznych jądra na kilka podpoziomów; rezonans magnetyczny jądrowy polega na pochłanianiu promieniowania o takich częstościach, które odpowiadają przejściom energetycznym między tymi podpoziomami. Analiza widma pochłaniania — widma NMR, w szczególności analiza widma NMR protonów, dostarcza informacji o strukturze związków organicznych; metodą NMR prowadzi się badania obiektów biologicznych (metoda NMR umożliwia otrzymanie obrazów tkanek i narządów wewnętrznych), stosowana jest także do pomiaru z dużą dokładnością stałych pól magnetycznych, wyznaczania wilgotności materiałów sypkich i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia