tomografia rezonansu magnetycznego
 
Encyklopedia PWN
tomografia rezonansu magnetycznego, MR, MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging),
metoda tomografii opierająca się na wykorzystaniu magnet. właściwości jąder atomowych, zwłaszcza atomów wodoru (protonów);
źródłem informacji o rozkładzie protonów w tkankach jest sygnał w postaci promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez protony wcześniej wzbudzone rezonansowo za pomocą sekwencji impulsów zewn. pola elektromagnetycznego; zmierzone wartości gęstości protonów i czasów relaksacji stanowią podstawę do rekonstrukcji obrazu rozkładu tych wartości na płaszczyźnie przekroju; wartości te są zróżnicowane dla poszczególnych tkanek, a ponadto wykazują zmiany w obrębie ognisk patologicznych tych samych tkanek; badania MR obejmują w praktyce wszystkie narządy i układy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia