przesunięcie chemiczne
 
Encyklopedia PWN
przesunięcie chemiczne,
parametr widmowy stosowany w spektroskopii cząsteczkowej (molekularnej), gł. w spektroskopii jądrowego rezonansu magnet. (NMR) i spektroskopii fotoelektronowej;
występowanie przesunięć chemicznych przypisuje się ekranującemu działaniu chmury elektronowej w otoczeniu jądra, zależnemu od gęstości elektronowej, a więc od charakteru wiązań z sąsiednimi atomami i rodzaju tych atomów. Przesunięcie chemiczne mierzy się jako wielkość względną i oblicza korzystając z wzoru: νpr, νwz — częstość promieniowania, Hpr, Hrz — natężenie pola magnet. (odpowiadające absorpcji kwantów przez protony próbki i wzorca); wartość przesunięcia chemicznego wykorzystuje się w chemii do identyfikacji związków chemicznych i określania ich struktury.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia