momenty jądrowe
 
Encyklopedia PWN
momenty jądrowe,
wielkości charakteryzujące wewn. budowę jąder atomowych oraz oddziaływanie tych jąder z polem zewnętrznym.
Do momentów jądrowych zalicza się m.in. spin, dipolowy moment magnet. i elektr. moment kwadrupolowy (charakteryzujący rozkład ładunku w jądrze); pomiaru momentów jądrowych dokonuje się metodami opt. (analiza struktury widm atomowych i molekularnych) lub metodą jądr. rezonansu magnetycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia