przekrój czynny
 
Encyklopedia PWN
przekrój czynny,
fiz., chem. wielkość charakteryzująca prawdopodobieństwo zajścia określonego procesu, w wyniku którego 2 układy fiz. znajdujące się w stanie początkowym i przejdą wskutek oddziaływania do stanu końcowego f;
przekrój czynny jest polem efektywnego przekroju poprzecznego cząstki bombardowanej, na które musi trafić cząstka padająca, aby wywołać dany proces; wartość przekroju czynnego zależy od rodzaju cząstek wchodzących w reakcję, ich spinów, energii cząstki padającej. Jednostką przekroju czynnego jest 1 barn (10–24 cm2).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia