Pomieranczuk Izaak J.
 
Encyklopedia PWN
Pomieranczuk Izaak J., ur. 20 V 1913, Moskwa, zm. 14 XII 1966, Warszawa,
sowiecki fizyk teoretyk;
od 1946 profesor Instytutu Inżynieryjno-Techn. w Moskwie i Inst. Energii Atom. im. I. Kurczatowa tamże; od 1964 czł. Akad. Nauk ZSRR; prowadził badania z zakresu fizyki jądr., fizyki cząstek elementarnych, teorii reaktorów jądr., fizyki ciała stałego; w szczególności zajmował się teorią rozpraszania neutronów w kryształach, teorią przewodnictwa cieplnego dielektryków, oddziaływaniem elektronów z promieniowania kosm. z polem magnet. Ziemi; podał teorię, wg której przy dostatecznie wielkich energiach przekroje czynne na rozpraszanie cząstki i antycząstki stają się identyczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia