Pomerańczuka zjawisko
 
Encyklopedia PWN
Pomerańczuka zjawisko, zjawisko Pomieranczuka,
fiz. zjawisko wykorzystywane do uzyskiwania bardzo niskich temperatur (rzędu pojedynczych mK), polegające na obniżaniu się temperatury ciekłego helu 3He podczas jego adiabatycznej kompresji (adiabatyczny proces), prowadzącej do jego częściowego zestalenia;
ciekły hel 3He zachowuje się poniżej 0,5 K jak ciecz Fermiego — z malejącą liniowo do zera entropią, podczas gdy entropia zestalonego 3He pozostaje aż do ok. 5 mK na w zasadzie na stałym poziomie; spadek temperatury ciekłego helu 3He jest spowodowany wyższą entropią stałego 3He w porównaniu z entropią cieczy poniżej ok. 0,32 K — prowadzi to do zmiany znaku ciepła topnienia (ciepła krzepnięcia) helu 3He dla tych temperatur (związane z tą przemianą fazową pochłanianie ciepła powoduje znaczne obniżenie temperatury); metodę schładzania ciekłego 3He przez adiabatyczne ściskanie zaproponował 1950 I. Pomieranczuk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia