dharma
 
Encyklopedia PWN
dharma
[sanskr. dhr ‘dzierżyć’, ‘podtrzymywać’],
w myśli indyjskiej pojęcie to przede wszystkim oznacza naturę rzeczy, tzn. naturę każdego zjawiska, również naturę świata.
Nawiązując do etymologii, definiuje się dharmę jako to, co podtrzymuje świat; poza dharmą powszechną, obowiązującą wszystkich, zawsze i wszędzie, są też dharmy szczegółowe — w praktyce ważniejsze — różne dla poszczególnych stanów społ. (warna), a nawet kast hinduskich; skrupulatne wykonywanie własnej dharmy jest niezbędnym warunkiem polepszenia swego losu w następnym wcieleniu oraz wyzwolenia z sansary (moksza); w buddyzmie — nauka Buddy; w znaczeniu filoz. — element rzeczywistości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia