kuladewata
 
Encyklopedia PWN
kuladewata
[sanskr. kula devatā ‘bóstwo rodowe’],
w hinduskich kultach domowych i świątynnych bóstwo, któremu oddaje się cześć (pudźa) w domowej lub rodowej świątyni;
niekiedy odróżniane od „wybranego bóstwa” (isztadewata) pana domu (gryhastha, aśrama) i od „bóstwa wioskowego” (gramadewata); stanowi ważny element poczucia więzi rodowej i przynależności do szeroko rozumianej i zhierarchizowanej wspólnoty rodzinnej; k. stoi na straży jedności, pomyślności i dobrych obyczajów wyznaczanych powinnościami dharmy; wzywane i specjalnie czczone zwłaszcza w momentach szczególnej wagi dla losów wspólnoty rodowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia