rakszasa
 
Encyklopedia PWN
rakszasa
[sanskr. rakṣas ‘krzywda’, ‘szkoda’, ‘strażnik’],
w mitologii hinduizmu demoniczna postać, nosiciel uogólnionych negatywnych cech przeciwnika świętego ładu społ. (dharma);
r. działają wewnątrz układu społ., w ramach którego przejawiają nieuprawnione aspiracje (Rawana), albo jako jego zewn. wrogowie: konstrukcja licznych postaci r., występujących w eposach Mahabharata, Ramajana wskazuje, że ich modelem mogli być przedstawiciele plemiennych ludów subkontynentu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia