Manusmryti
 
Encyklopedia PWN
Manusmryti, sanskr. Manusmti, Manawadharmaśastra,
zabytek literatury indyjskiej, powstały między II w. p.n.e. a II w. n.e.;
autorstwo Manusmryti tradycja ind. przypisuje mitycznemu praojcu ludzkości — Manu; Manusmryti jest najważniejszą z dharmaśastr, tekstów traktujących o dharmie, tzn. o normie (zwłaszcza obowiązującej czł. 3 wyższych warn), jej genezie i owocach; norma ta obejmuje wszystkie aspekty i przejawy życia jednostki i społeczeństwa; tekst Manusmryti liczy ok. 3000 ślok i dzieli się na 12 rozdziałów tematycznych; przekład pol. M.K. Byrskiego M., czyli traktat o Zacności (1985).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia