aktywa
 
Encyklopedia PWN
aktywa
[łac. activus ‘czynny’],
ekon. ogół zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, stanowiących materialną podstawę prowadzenia działalności gospodarczej;
ze względu na charakter zaangażowania aktywów, wyróżnia się aktywa stanowiące majątek trwały, który zużywa się i amortyzuje stopniowo przez dłuższy okres (ponad 1 rok) oraz majątek obrotowy, ulegający zużyciu w jednym cyklu obrotowym; ze względu na formę, wśród aktywów wyróżnia się wartości niematerialne i prawne, rzeczowe składniki majątku oraz aktywa finansowe; aktywa są również wykorzystywane do zabezpieczania zobowiązań wobec wierzycieli; w księgowości — jedna z 2 części bilansu księgowego (druga część tego bilansu to pasywa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia