rzeczowe

Encyklopedia PWN

dział prawa cywilnego regulujący zagadnienia własności i niektórych innych form korzystania z rzeczy;
kategoria cywilnych praw podmiotowych, zasadniczo obciążających własność.
dobra, które nie zużywają się w całości w trakcie jednego cyklu produkcyjnego;
racjonalność rzeczowa, racjonalność przedmiotowa,
ekon. skuteczne działanie występujące, gdy dokonany dobór środków odpowiada obiektywnie istniejącej rzeczywistości.
ekon. zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, do adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań.
ekon. suma tych części strumieni produkcji, wytworzonych w poszczególnych okresach w przeszłości, które mogą posłużyć do wytwarzania kolejnych dóbr i usług;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia