majątek narodowy
 
Encyklopedia PWN
majątek narodowy,
ekon. suma tych części strumieni produkcji, wytworzonych w poszczególnych okresach w przeszłości, które mogą posłużyć do wytwarzania kolejnych dóbr i usług;
majątek narodowy to kapitał rzeczowy, ziemia oraz wygenerowane w przeszłości oszczędności, które nie zostały dotychczas przeznaczone na tworzenie kapitału rzeczowego; kapitał rzeczowy to m.in. maszyny, urządzenia, linie technologiczne, hale produkcyjne, budynki (np. szkolne, ochrony zdrowia, mieszkalne), drogi, linie kolejowe, samoloty; do kapitału rzeczowego zalicza się także zasoby wyrobów gotowych oraz zasoby naturalne; miarą przyrostu kapitału rzeczowego w danym okresie są inwestycje netto, czyli różnica między wartością nowo powstałych elementów kapitału rzeczowego a amortyzacją, będącą miarą zużycia istniejącego dotychczas kapitału rzeczowego; wielkość majątku narodowego wyznacza możliwości produkcyjne gospodarki; należy odróżniać pojęcie majątku narodowego od pojęcia dochód narodowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia