rzecz
 
Encyklopedia PWN
rzecz,
w rozumieniu prawa cywilnego wyodrębniona materialna część przyrody, pozostająca w stanie pierwotnym lub przetworzonym, stanowiąca samoistne dobro w obrocie gosp.;
rzeczy dzielą się na nieruchomościruchomości; częścią składową rzeczy jest wszystko, co należąc do rzeczy jako całości nie może być od rzeczy odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany rzeczy bądź przedmiotu odłączonego; dobra niematerialne, takie jak utwory lit., dzieła nauk., cześć, nazwisko, nie są rzeczami
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia