rzeczowe

Encyklopedia PWN

prawo jednostka państw. wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, której celem jest świadczenie usług socjalno-kult.,
prawo ograniczone prawo rzeczowe mające na celu zabezpieczenie wierzytelności na majątku dłużnika;
aport
[łac.],
ekon. wkład w utworzenie lub powiększenie kapitału spółki;
argumentacja
[łac.],
filoz., log. zespół przytoczonych argumentów; uzasadnianie, dowodzenie tez;
autyzm
[gr. autós ‘sam’],
spektrum zaburzenia autystycznego,
med. objaw zaburzeń psychicznych;
ekon. uwarunkowania ograniczające wzrost gospodarczy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia