rzeczowe

Encyklopedia PWN

consensus
[łac., ‘zgoda’, ‘porozumienie’, ‘przyzwolenie’, ‘wyrażenie zgody’],
w prawie rzymskim publiczne wyrażenie zgody przez naród, senat lub inne organy kolektywne; w prawie prywatnym c. oznacza jednostronne wyrażenie zgody osoby trzeciej, np. kuratora lub zgody 2 osób dokonujących między sobą dwustronnego aktu prawnego.
fundusz utworzony w Polsce X 1945 przy Ministerstwie Aprowizacji i Handlu w celu finansowania zakupu żywności na wolnym rynku na potrzeby aprowizacji reglamentowanej, premiowania pracowników i chłopów realizujących świadczenia rzeczowe;
fundusz specjalny przeznaczony na wydatki i inwestycje wojskowe, utworzony na mocy dekretu prezydenta I. Mościckiego IV 1936;
Ignatowicz Jerzy, ur. 27 VIII 1914, Sejny, zm. 30 VIII 1997, Warszawa,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego;
inwentaryzacja
[łac.],
ekon.:
inwestycje
[łac.],
ekon. nakłady dokonywane w celu stworzenia lub zwiększenia środków trwałych, które przyczyniają się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia