rzeczowe

Encyklopedia PWN

polityka społ. stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych — spełniania standardów lub realizacji wartości: biologicznych, psychologicznych, duchowych, społecznych i politycznych, kulturalnych, ekonomicznych i ekologicznych jednostek, rodzin i zbiorowości; pojęcie stosowane w polityce społecznej, psychologii, medycynie, ekonomii i socjologii;
ekon. środki finansowe, rzeczowe oraz wartości niematerialne i prawne (licencje, patenty itp.), które są źródłem aktywów tworzonego przedsiębiorstwa.
ekon. segment rynku finansowego, na którym są dokonywane transakcje długoterminowymi instrumentami finansowymi: akcjami, obligacjami oraz instrumentami pochodnymi opartymi bezpośrednio lub pośrednio na akcjach, obligacjach oraz indeksach giełdowych kalkulowanych na ich podstawie.
metodol., naukozn.:
ustawa regulująca stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i prawnymi;
kontyngent
[łac.],
określona liczba osób (np. rekrutów), ustalona wielkość dostaw dóbr, przywozu lub wywozu towarów za granicę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia