pasywa
 
Encyklopedia PWN
pasywa
[łac. passiva, l. mn. od passivus ‘bierny’],
ekon. strona bilansu księgowego przeciwstawna aktywom;
po stronie pasywów w bilansie księgowym są ujmowane kapitał własny, in. składniki majątkowe, zobowiązania firmy oraz rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia