Estonia. Środki przekazu
 
Encyklopedia PWN
Estonia. Środki przekazu.
Prasa. Wśród dzienników najwyższy nakład ma gazeta codzienna ukazująca się w Tallinnie „SL Ohtũleht”, wyd. w języku estońskim — nakład 67 tys. egz. (2003), inne dzienniki to: „Postimees”, wyd. od 1857 w języku estońskim w Tartu — nakład 60 tys. egz. (2003), „Eesti Päevaleht”, wyd. od 1994 w Tallinnie w języku estońskim — nakład 37 tys. egz. (2003), w Tallinnie wychodzi też wyd. w języku ros. „Estonija”, gazeta codzienna parlamentu i rządu, zał. 1940, poprzednio ukazywała się pt. „Sowietskaja Estonia” jako organ Komunist. Partii Estonii, Rady Najwyższej i Rady Ministrów Estońskiej SRR — nakład 6 tys. egz. (2003). Wśród czasopism najwyższe nakłady osiągają: „Eesti Ekspress”, zał. 1989, tyg. społ.-polit., wyd. w Tallinnie w języku estońśkim — nakład 49,3 tys. egz. (2003), dwutyg. „Magnet”, zał. 1993 w Tallinnie — nakład 53 tys. egz. (2003), tyg. „Maeleht”, zał. 1987 w Tallinnie — nakład 46 tys. egz. (2003). Oficjalną estońśką agencją prasową jest ETA z siedzibą w Tallinnie (zał. 1918). Działają 2 organizacje dziennikarzy: Estonian Newspaper Association (zał. 1990) i Estonian Journalist's Union (zał. 1919).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia