Estonia. Ustrój polityczny
 
Encyklopedia PWN
Estonia. Ustrój polityczny.
Zgodnie z konstytucją z 1992 Estonia jest republiką Na jej czele stoi prezydent, wybierany na 5-letnią kadencję (z prawem do 1 kolejnej reelekcji) przez parlament lub — gdy żaden z kandydatów w 3 głosowaniach nie uzyska 2/3 głosów — przez Zgromadzenie Wyborcze, które tworzą posłowie do parlamentu i przedstawiciele rad samorządu lokalnego. Władzy ustawodawcza należy do 1-izbowego parlamentu, Riigikogu, wyłaniany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i proporcjonalnych, w głosowaniu tajnym, na 4-letnią kadencję; liczy 101 posłów. Władzę wykonawczą piastuje rząd (Rada Ministrów), który składa się z premiera i ministrów; prezydent mianuje premiera, jeżeli 2 kolejnych kandydatów nie uzyska akceptacji parlamentu lub nie zdoła stworzyć rządu, prawo zgłoszenia kandydata przejmuje parlament. Rząd jest politycznie odpowiedzialny przed parlamentem. Władzę sądowniczą sprawują niezawisłe sądy: terytorialne i Sąd Państwowy, który jest sądem kasacyjnym i pełni funkcję trybunału konstytucyjnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia