Estonia. Ludność
 
Encyklopedia PWN
Estonia. Ludność.
Estończycy stanowią 68% ludności kraju (2005), Rosjanie 26% (gł. w Tallinnie, Kohtla-Jarve i Narwie), Ukraińcy 2%, Białorusini 1%, Finowie 0,9%; pozostali to gł. Tatarzy, Łotysze, Żydzi, Polacy i Litwini; od pocz. lat 90. spadek liczby ludności; przyrost naturalny od 1991 ujemny (-5,3‰ w 1995, -4,1‰ w 1997,-3,3‰ — 2005); średnia długość życia: mężczyźni 67 lat, kobiety 78 lat; w wieku do 14 lat 15,2% populacji, 65 lat i więcej 17,2%; ludność miejska 69,4% (2003) i jej udział spada. Gęstość zaludnienia 30 osób na km2 (największa w północnej części, między Tallinnem a Narwą); gł. miasta poza stolicą: Tartu, Narwa, Kohtla-Järve, Parnawa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia